سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی معارف متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نمونه سوال قرآن هفتم و هشتم نوبت اول

نمونه سوال قرآن  هفتم و  هشتم نوبت اول

 

نمونه سوال قرآن هشتم نوبت اول صفحه یک

نمونه سوال قرآن هشتم نوبت اول صفحه دو

نمونه سوال قرآن هفتم نوبت اول صفحه یک

نمونه سوال قرآن هفتم  نوبت اول صفحه دو